NULOVÁ TOLERANCE

PODLÁCENÍ A KORUPCE

Podplácení je ve většině zemí trestným činem s vysokými tresty. Neustále analyzujeme rizika korupce v našich podnicích; v případě nutnosti zasahují naši pracovníci pro dodržování předpisů a interní audit.

Globální plán na boj s korupcí společnosti Glencore je součástí FPG. Plán je k dispozici na webových stránkách skupiny. Vyjadřuje náš jasný postoj k podplácení a korupci, ve kterém sdělujeme, že nabízet, vyplácet, schvalovat, sjednávat nebo přijímat úplatky je nepřijatelné.

 

Glencore je členem iniciativy Partnerství proti korupci (PACI). Její členové spolupracují na kolektivních opatřeních a sdílejí osvědčené postupy pro dodržování předpisů ve společnostech. Iniciativa vychází ze závazku nulové tolerance u podplácení a zavádění praktických a účinných programů boje s korupcí.

 

 

 

© Glencore Agriculture 2017