ETIKA OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ

Standardy, které od svých poskytovatelů služeb očekáváme, jsou podrobně popsány v našem Kodexu chování, Globálním plánu na boj s korupcí a Plánu pro dodržování lidských práv. Tyto plány jsou v souladu se zásadami Mezinárodního výboru pro těžbu a kovy (ICMM) a mezinárodními standardy, např. Mezinárodním paktem OSN.

Poskytování služeb jménem společnosti Glencore

Jednotlivec nebo společnost, která jedná nebo poskytuje služby jménem společnosti Glencore, nesmí nikdy přímo či nepřímo sjednávat, přijímat, nabízet, poskytovat či schvalovat úplatky nebo plnění, které by mohlo být chápáno jako úplatek.

 

Typickým příkladem takového poskytovatele služeb je obchodní zástupce nebo zprostředkovatel, avšak poskytování služeb jménem společnosti Glencore se například rovněž může týkat poradců, právníků, konzultantů, celních pracovníků, makléřů a společníků. Poskytovatelé služeb jsou povinni znát, jaké benefity, které poskytnou nebo přijmou, jsou v souladu se zákonem. Na poskytování benefitů má také vliv to, zda je konkrétní osoba, se kterou jednají, představitelem státní správy.

 

Poskytovatelé služeb jednající jménem Glencore musí být neustále na pozoru z hlediska možného výskytu korupce, například:

 

 

  • při využití jiného poskytovatele služeb jako subdodavatele, který má úzké osobní nebo profesní vazby na představitele státní správy, popř. využití společnosti, kterou takový představitel vlastní;
  • využití jiného poskytovatele služeb jako subdodavatele, kterého doporučil představitel státní správy;
  • neobvyklé nebo podezřelé žádosti, např. o platby v hotovosti či urgentní, neobvyklé nebo nevysvětlené platby;
  • vysoké platby za okázalou reprezentaci nebo cestovní výdaje třetím stranám;
  • netransparentnost ve výdajích a účetních záznamech;
  • referenční kontroly jiného poskytovatele služeb, např. subdodavatele, které odhalí jeho pochybné pozadí nebo vedení záznamů;
  • odmítnutí ustanovení o boji s korupcí ve smlouvách;
  • požadavky na vyhotovení nebo podepsání falešných nebo nepřesných dokumentů;
  • podnikání v zemi nebo regionu známém vysokou mírou korupce.

 

 

 

Všimné:

 

Představitel státní správy může na oplátku za menší platbu nabídnout provedení nebo urychlení činnosti, kterou je povinen vykonávat, např. vystavení povolení, oprávnění nebo jiných oficiálních dokladů, zpracování státních listin, např. víz a pracovních povolení, poskytnutí policejní ochrany, vyzvednutí a dodání pošty, poskytnutí infrastrukturních služeb a manipulaci s nákladem. Tyto platby se často nazývají „všimné“. Poskytovatelé služeb jednající jménem společnosti Glencore nesmí vyplácet všimné.

 

Další pokyny naleznete v Plánu boje s korupcí společnosti Glencore.

 

 

 

 

© Glencore Agriculture 2017