PROCES VÝROBY OLEJŮ

Kvalita našich produktů je pro nás důležitá, proto dbáme na pečlivou výrobu podle těch nejvyšších standardů. Suroviny a výrobní proces podléhají neustálé kontrole.

 

Jak celý proces probíhá?

 

Vstupní kontrola řepkového semene – Každé auto nebo vagón s dodávkou semene je podroben detailnímu vstupnímu rozboru, aby byla zajištěna jeho kvalita. Hodnotí se zejména vzhled a vůně semene, obsah vody, obsah tuku a polyaromatických uhlovodíků, které jsou pro tělo škodlivé.

 

Silo semen – Před zpracováním je řepkové semeno skladováno v sile, a to za neustálé kontroly teploty. Při výdeji řepkového semene ze sila probíhá první stupeň jeho čištění.

 

Lisovna – Surové oleje se získávají ze semen lisováním. Semena jsou před lisováním čištěna a poté jsou pro usnadnění získávání oleje mechanicky a tepelně upravována. Lisovaný olej je očištěn od mechanických nečistot a poté prochází první rafinací.

 

Extrakce – Zbylý olej obsažený ve výliscích po procesu lisování je získáván pomocí organického rozpouštědla. Použité rozpouštědlo je “potravinářské kvality”, aby bylo zajištěno, že olej není kontaminován chemickými látkami.

 

Odslizení surových olejů – Prvním stupněm rafinace je odslizení. V tomto procesu je olej zbaven nežádoucích látek jako jsou rostlinné slizy, fosfolipidy apod. Všechny pomocné látky používané v procesu odslizení jsou potravinářské čistoty.

 

Bělení – V procesu bělení jsou z oleje pomocí tzv. bělící hlinky odstraňovány nežádoucí barevné látky, ale také další látky jako těžké kovy. Kvalita je zde hodnocena především podle vzhledu, čistoty a barvy vyběleného oleje.

 

Dezodorace – Proces dezodorace je posledním krokem rafinace olejů. Účinkem vodní páry, zvýšené teploty a vakua jsou z oleje odstraňovány zejména látky zhoršující vůni a chuť oleje a také další látky snižující jeho jakost. Zde probíhá finální rozsáhlá kontrola kvality.

 

Plnění oleje do lahví – Pro udržení nejvyšší jakosti je olej plněn do PET lahví ve velice krátké době po jeho výrobě. Materiál použitý pro výrobu PET lahve splňuje vysoké hygienické nároky a samotné lahve jsou vyráběny z polotovarů přímo na plnící lince, aby byla zajištěna jejich nejvyšší kvalita.

 

 

 

© Glencore Agriculture 2017