ŠKOLENÍ

Naši pracovníci absolvují úvodní i průběžné školení týkající se postihů, prevence podplácení a korupčních plateb, předcházení praní špinavých peněz, vytváření monopolů, důvěrných informací a střetu zájmů. Průmyslové podniky provádějí vlastní školení navržené pro své konkrétní potřeby, které je v souladu s Hodnotami skupiny, Kodexem chování a dalšími plány.

 

Většina našich pracovníků nemá běžně přístup k počítači, proto jejich školení probíhá tradičním způsobem, včetně zaškolení po nástupu do zaměstnání, obecného poučení před zahájením směny a neformálního poučení.

 

© Glencore Agriculture 2017